ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้

ไม่ว่าจะเป็นการผัดด้วยไฟแรง การต้มด้วยไฟที่สม่ำเสมอ เตาชุด EPS ของ
FOTILE ก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างดี

หัวพ้นของไฟแรงของ FOTILE
คือคำตอบสำหรับคุณ

เข้าห้องครัวทันทีหลังกลับจากทำงานทำให้คุณไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัว ชุดเตาที่มีประสิทธิถาพสูง
ทำให้คุณประหยัดเวลาในการทำอาหาร。ทำให้สัดส่วนการผสมระหว่างแก๊ซและอากาศมากถึง
มากยิ่งขึ้น อาหาร เพื่อคุณจะได้ใช้เวลากับคนในครอบครัว
60% เพื่อประหยัดแก๊ซและย้นเวลาในการประกอบ

เพื่อคุณภาพของอาหาร

อร่อยและดีต่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องการ กใบเขียวต้องใช้ไฟแรงในการผัด
ผัเพื่อคงสารอาหารในใบ และทำให้รดชาติดียิ่งขึ้น รดชาติที่ไม่มีใครห้ามใจได้
ต้องใช้ไฟแรงระดับ 4850W และหัวเตาแบบพิเศษ

4850W หัวไฟแรง 110mm หัวไฟ 40° องศาหัวไฟ

“ไฟที่สม่ำเสมอ” สำหรับซุปที่เต็มไปด้วยสารอาหาร

หากต้องการทำซุปกระดูกแต่อุ่นได้ช้า อาจเป็นเพราะช่วงเวลานั้นผู้ใช้แก๊ซเยอะ
หรือถังแก๊ซมีความดันที่ไม่สม่ำเสมอ แต่หากใช้วงแหวนไฟแบบพิเศษ
เพื่อแก้ปัญหา เราจึงออกแบบหัวเตาที่มีรูถึง 52 รูเพื่อแรงไฟที่สม่ำเสมอ

วงไฟคู่ รูพ้นไฟ 52 ตำแหน่ง

การป้องกันถึง 12 ชั้นเพื่อความปลอดภัย

การป้องกันอย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟ

ไม่กลัวไฟดับ ไม่กลัวชุปหยดใส่ ไม่กลัวน้ำ ไม่กลัวเด็กซุกซน ไม่กลัวแก๊ซรั่ว

ชุดเตา FOTILE EPS