FOTILE ที่ไม่เหมือนใคร

เรายืดมั่นในเป้าหมายเพื่อ“บ้านที่ดีกว่า” พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดหยั้งเพื่อเป็น“บริษัทที่ยิ่งใหญ่”

ดูวีดีโอล่าสุดของ FOTILE

แบรนด์ FOTILE ที่ทั่วโลกยอมรับ
ครบรอบ 20 ปีของ FOTILE
02:51
2016.07.23
https://jrs1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com//uploads/us/video/201607261502528160.mp4
ผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกยอมรับ
FOTILE V
00:29
2016.07.23
https://jrs1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com//uploads/us/video/201607261532175184.mp4
FOTILE W
02:19
2016.07.23
https://jrs1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com//uploads/us/video/201607261517477414.mp4
FOTILE EPS
02:15
2016.07.23
https://jrs1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com//uploads/us/video/201607261538009325.mp4