ข้อกฏหมาย

ขอบคุณที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ก่อนการใช้เว็บไซต์โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้ต่อไปนี้ ซึ่งจะทำการอธิบายสิทธิและข้อบังคับในการใช้
การเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์(เช่นก๊อบปี้หรือสมัครสมาชิค)จะถือว่าคุณได้เห็นด้วยในข้อตกลง หากไม่เห็นด้วยในข้อตกลงโปรดหยุดการใช้งานเว็บไซต์และลบหรือทำลายข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากเว็บนี้


หากผู้ใช้เห็นด้วยในข้อตกลง ทาง FOTILE จะมอบสิทธิในการใช้เว็ปไซต์ที่จำกัด ไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่สามารถใช้ได้เพียงผู้เดียว สามารถถูกเรียกคืนได้ และเป็นการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการค้า ในทุกกรณี บริการและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้(รวมถึงชื่อไอดีและรหัสผ่านของผู้ใช้)ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของสามารถใช้ได้แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถให้ผู้อื่นหรือขายต่อได้ FOTILE ขอสงนสิทธิต่างๆ
ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในขั้นต้น


FOTILE มีสิทธิที่จะแก้ไขเงื่อนไขในการใช้ต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง ทาง FOTILE จะทำการอัพเดทบนเว็บไซต์ให้เร็วที่สุด หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดหยุดการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที หากใช้งานต่อไปถือว่าเห็นด้วยในข้อตกลงที่แก้ไข 
เงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดนี้จะทำการอธิบายและบังคับใช้ตามกฏหมายของประเทศจีน เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้และเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆถือว่าเป็นสัญญาระหว่างผู้ใช้และ FOTILE หากเงื่อนไขขัดต่อกฏหมายที่บังคับใช้ ให้ใช้กฏหมายเป็นหลัก หากเกิดข้อพิพากระหว่างการใช้งาน โปรดใช้การเจรจาเพื่อแก้ไข หากไม่สำเร็จสามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลในเขตที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่


เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ถือเป็นโฆษณาทั้งหมด นอกจากมีการอธิบายเป็นพิเศษ

สิทธิบัตร

1.สิทธิบัตรช่องระบายลม“เกลียวนกแก้ว” สิทธิบัตรการประดิษฐ์:ZL01132056.7

2.การไหลแบบโค้งคงที่:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:ZL200710069947.8 ZL200610050640.9 ZL200610155231.5

3.เปลี่ยนR:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:201310742965.3

4.ตะแกรงพิเศษ:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:ZL200710067836.3

5.เทคโนโลยีJCT:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:200810061722.2

6.วงแหวนกระจายแรงดัน:สิทธิบัตรการประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์:201220321289.3

7.ลมร้อน:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:ZL01132056.7

8.ที่กั้นควันอัตโนมัติ:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:201210355831.1

9.แก้วทำความสะอาดตัวเอง:สิทธิบัตรการประดิษฐ์:ZL200510050719.7