ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท:บริษัท โฟไทล์ ซี แอนค์ จี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

79/2 อาคารเอส.พี.ดี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600

อีเมล:10600

สอบถาม:+66 2439 0085

โทรติดต่อ:+66 2439 0085